สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบวางท่อ

ระบบวางท่อ

ระบบวางท่อ 

       อาคารที่กำลังสร้างใหม่นั้นควรมีระบบท่อสำหรับอัดน้ำยาเพื่อสะดวกในการป้องกันปลวกจากใต้ดิน  เพราะส่วนใหญ่แล้วปลวกชนิดที่เข้าทำลายบ้านของเราจะมีจอมปลวก (รังปลวก) อยู่ใต้อาคาร  ปลวกไม่ได้สามารถกัดปูนเพื่อสร้างทางเดินขึ้นมาได้แต่ที่ปลวกสามารถขึ้นมาจากใต้ดินได้นั้น  มีหลายปัจจัย เช่น  บ้านทรุด  ทำให้บ้านเกิดลอยแตกลอยร้าวปลวกก็สามารถขึ้นมาหาอาหารภายในบ้านเราได้ขอให้มีช่องเล็ก  โครงสร้างตัวบ้านจุดที่เป็นช่องให้ปลวกสามารถขึ้นมาได้  ฯลฯ

      สำหรับอาคารที่ดำเนินการวางท่อใต้ตัวอาคารสำหรับอัดน้ำยาป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง ท่อที่ดีควรเป็นท่อ 
HDPE PN 10  เพราะเป็นท่อมีความยืดหยุ่นสูงไม่แตกง่าย เพื่อให้สามารถรับการทรุดตัวของบ้านที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของตัวบ้านสารเคมีใช้สารเคมีป้องกันปลวก กลุ่ม Pyrethroid ที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

วิธีปฏิบัติ :

      เราจะดำเนินการวางท่อตามบริเวณคานคอดินโดยยึดท่อไว้กับคานและจะทำการเจาะรูใส่สปริง
เกอร์เป็นระยะ ๆ ( 80 เซนติเมตรหรือต่ำกว่า )   เพื่อให้น้ำยากระจายได้ทั่วจากนั้นจะทำการปักอัดน้ำยาและฉีดพ่น ทำให้ดินบริเวณดังกล่าวถูกเคลือบด้วยน้ำยา โดยก่อนทำการปิดพื้น เราจะทำการทดสอบระบบเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าทุกรูไม่อุดตันและใช้งานได้ดี หลังจากที่อาคารสร้างเสร็จแล้วหัวอัดน้ำยาที่โพล่ยาวออกมาเราก็จะใส่ติดกล่องใส่ฝาปิดให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในใช้งานท่ออัดน้ำยา

Tags : ระบบวางท่อ

view