สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบการฉีดพ่น

ระบบการฉีดพ่น

ระบบการฉีดพ่น  

               เคมี & สมุนไพร

        การฉีดพ่นโดยใช้ถังพ่นยา เป็นระบบที่อยู่ในขั้นตอนการเข้าตรวจเช็ค  ปกติแล้วปลวกจะชอบทำทางเดินขึ้นมาตามขอบ ตามมุมของตัวอาคาร ฉะนั้นเราจึงต้องฉีดพ่นเคมีหรือสมุนไพร ตามขอบตามมุมของตัวอาคาร เพื่อป้องกันปลวกจากใต้ดิน  ส่วนใหญ่แล้วในกรณีที่เป็นภายนอกเราจะใช้เคมีในการฉีดตามขอบตามมุมของอาคาร  ส่วนภายในแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการให้ฉีดพ่นตรงจุดไหนและใช้เคมีหรือสมุนไพร

        การฉีดพ่นโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง จะใช้สำหรับการฉีดอาคารที่กำลังสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพื้นถมเต็ม หรือ พื้นยกสูงและบริเวณรอบนอกของอาคาร คือ หลังจากฝ่ายก่อสร้างทำการปรับพื้นที่และพร้อมที่จะเทคอนกรีต (อาจก่อนหรือหลังงานผูกเหล็ก) เก็บเศษไม้ ตอไม้ และเศษขยะ ๆ  ที่เป็นแหล่งอาหารของปลวกใต้ดินออกหมดเรียบร้อยแล้ว  เราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการอัดฉีดยาเคลือบผิวดินในอาคารทั้งหมดโดยใช้หัวอัดฉีดพื้นผิว   ( SURFACE PRAYER )  ฉีดพ่นแบบปูพรมครอบคลุมทุกตารางนิ้ว และอัดน้ำยาลงดินลึกประมาณ  1 – 1.5 ฟุต ห่างจากรากฐานอาคาร 20 ซ.ม. และทิ้งระยะห่างระว่างกัน 1 เมตร

  ถังสเปรย์น้ำยา

ฉีดพ่นในที่ต่าง ๆ 

ฉีดสเปรย์น้ำยาฝ่าเพดาน


ฉีดสเปรย์น้ำยาบริเวณภายในอาคาร


ฉีดสเปรย์น้ำยาบริเวณภายนอกอาคาร


Tags : การฉีดพ่น

view