สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา

ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา

ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา  

        เราจะทำการสำรวจรอบ ๆ  อาคารว่าควรเจาะตรงจุดไหนบ้าง เพื่อ หลีกเลี่ยง ท่อประปา ท่อสายไฟ ฯลฯ   ระยะห่าง แต่ละจุดจะอยู่ประมาณ 4 เมตร  ในการเจาะจุดที่เป็นตัวกระเบื่อง เจ้าหน้าที่จะเจาะช่วงใกล้ ๆ  กับมุมกระเบื่อง  ความลึกในการเจาะจะอยู่ประมาณไม่เกิน  20  ซ.ม. เพราะโดยปกติแล้ว  ความหนาของพื้นปูน จะไม่เกิน  20  ซ.ม. ลึกลงไปกว่านั้นจะเป็นส่วนของดินและทรายคือจุดที่เราต้องการเจาะให้ถึง 


Tags : ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยา

view