สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบอัดน้ำยาเข้าท่อ

ระบบอัดน้ำยาเข้าท่อ

 ระบบอัดน้ำยาเข้าท่อ  

          สำหรับตัวน้ำยากำจัดปลวกเมื่อ อัดเข้าท่อไปแล้วจะกระจายออกมาตามสปริงเกอร์  ที่เสียบไว้ทุก ๆ 80 เซนติเมตร  น้ำยาจะเป็นตัวเคลือบหน้าดินที่อยู่ใต้อาคารละทนต่อการชะล้างของน้ำเราจะอัดน้ำยาลงใต้พื้น โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงอัดน้ำยาให้ครอบคลุมพื้นดินทำให้ผิวดินบริเวณนั้นเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอยู่ได้และเมื่อปลวกเดินผ่านบริเวณนั้นปลวกก็จะรับพิษและตายในที่สุด

            วิธีปฏิบัติ : สำหรับอาคารที่มีการวางระบบท่อป้องกันปลวกอยู่แล้ว เราจะอัดน้ำยาทางท่อที่มีอยู่ครบทุกหัว สำหรับอาคารที่ไม่มีการวางระบบท่อป้องกันปลวกเราจะทำการเจาะพื้นตรงบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณเสา ท่อชาร์ปและเสาหลอก และรอบอาคารที่เป็นดิน ก็จะทำการปักอัดน้ำยาเป็นระยะ ๆ  และทำการตรวจทุกจุดในอาคารอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่า ในจุดที่มีปัญหาได้ถูกป้องกันแล้ว

view