สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
   บริษัท กนก เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่ม ฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรม    ไฟฟ้า และ เครื่องกล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม , อาคารสูง , โรงแรม , รีสอร์ท , ห้างสรรพสินค้า ,โรงพยาบาล และงานโครงสร้าง  พื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์งานด้านการคำนวณ , ออกแบบ , ให้คำปรึกษา , ติดตั้ง ,  ซ่อมแซมบำรุงรักษา , ปรับปรุงต่อเติม ตลอดจนงาน แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมงานระบบประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน