สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

             บริษัท กนก เอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี  2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน  15 ล้านบาท  ดำเนินงานด้านการบริการงานออกแบบ ให้คำปรึกษา ดำเนินการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง  และงานแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับงานระบบไฟฟ้า และเครื่องกล       

               นอกจากนี้  บริษัท ฯ  ยังได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและปรับปรุงภาพลักษณ์รูปโฉมใหม่ ให้กับสถานีบริการน้ำมันและสถานีก๊าซธรรมชาติ

                โดยมีผู้บริหารและทีมวิศวกรที่ชำนาญงาน  สามารถควบคุมออกแบบและก่อสร้าง ด้วยคุณภาพและผลงานที่ผ่านมากว่า 10 ปี 

                 บริษัทยินดีให้คำปรึกษาและดำเนินการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง  และงานแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม สำหรับงานระบบไฟฟ้า และเครื่องกล แก่ผู้รับเหมาหรือลูกค้าทุกท่าน

view